امسال بنیاد فرهنگ زندگی دز نمایشگاه کتاب با حدود 12 کتاب از نویسندگان بزرگ روانکاوی دنیاوقریب 20 عنوان سی دی شنیداری از مجموعه آموزشهای بنده حضور فعال داره.علاقه مندان میتوانند چهت بازدید وخریدبه سالن 1 غرفه 1 مراجعه نمایند.لازم به ذکر است که کلیه هحصولات با تخفیف عرضه میشوند وبه خریداران یک تست خودشناسی بسیار جالب به همراه تحلیل آن هدیه داده خواهد شد