پیش از این در پستی با عنوان شما بگویید چه باید کرد مطلبی را از دوستی پیرامون طلاقش با همسر خود مطرح کرده بود ارائه نمودم . پاسخی را یکی از دوستان به این مطلب داده اند که به نظرم رسید خواندنش برای شما خالی از لطف نیست .

 

سلام؛

سعی میکنم که بطور خلاصه راجع به تک تک جملات شما که تراوش ذهنی شماست مطالبی بگویم. چرا نوشته اید که جدا شدنتان خیلی دور از ذهن نبود؟ مگر در سال گذشته شما جدایی را به انتظار می کشیدید؟ چرا تصورات روشن و پر امید را در ذهنتان جستجو نمی کردید. حتی اگر پارسال 40 روز را هم جدا بودید به حساب این می گذاشتید که ماموریتی حقیقی برای هر دو نفرتان بوده که باید می رفتید و خودتان را بهتر می شناختید و با برنامه ریزی بهتر و با ذهنی خالی از هر گونه خشم و غضب و تعصب میامدید. چرا تعجب کردیدکه یکسال دیگر طول کشید!!!

نمی دانید؟ من می دانم. چون می خواستید باز هم با هم باشید و لحظات خوب و عاشقانه را تکرار کنید. ولی امواج منفی و حرف های تکراری گذشته ها به شما امان نمی داده است. چرا نقاب زدید؟؟؟ اصلاَ چرا به فکر نقاب بودید؟ زندگی روشن است به روشنی آسمان. چرا برای خودتان زندگی نکردید و نمی کنید؟

ببخشید که به صراحت میگویم:به جهنم دیگران و قضاوتشان. آن ها چقدر در زندگی شما سهم داشتند؟ اگر خیلی مهم بودند چرا با آن ها زندگی نکردید! فرقی نمی کند که با چه جنسیتی باشند. غرضم از این جمله اینست که باید کاری را می کردی که برای خودت ارزشمند بود نه تاکید و تایید و یا نفی دیگران. کسی که ازدواج می کند به این بلوغ رسیده است که بداند دیگر خودش است و خودش و زندگی ای که برای خودش می سازد. در مورد عشق و دلتنگی! باید بگویم که اگر عاشق باشی بخشنده می شوی. دیگر دلتنگی چه مفهومی دارد؟!

 
کسی که عاشق باشد همه چیز را مانند کیمیاگر به چیزی ناب تبدیل می کند. از کاستی ها غنا می سازد. از خوشی ها به عظمت روح خود و خدا پی می برد. دیگر فناشدن را نمی بیند. همه چیز را رها شدن و کمال می بیند. حسی جدید را تجربه میکند. بیدار است و هوشیار. چرا به خیانت نکردن فکر می کنید؟ چه فایده دارد که به چیزی بد فکر می کنید؟ آیا واقعاَ بهای آنرا دریافت کردید؟ بجای آن به اعتماد کردن فکر کنید. به صداقت. به هنر و فن حرفه و شغلتان.شاید همسرتان خودش را در مقابل شما خیلی (از لحاظ کاری و درآمدزایی) کمتر می دیده. دقیقآ روی چیزی که بیشتر از همه مورد تاکید بقیه بوده دست گذاشته و شما را ناراحت می کرده. قوی باشید. شما آدم موفقی هستید. همه انسانه ا دارای نقاطی هم هستند که چندان حتی خوشایند خودشان هم نیست. ولی به تمام چیزهای خوبی فکر کنید که دارید. سلامتی و (امیدوارم) آرامش درونی. ذهنتان را هر گونه دغدغه خالی کنید. شما هر روز دنیای قشنگتری را تجربه خواهید کرد.