سلام به تمام شنونده های عزیز اینجا شب نیست.

برای من تجربه این برنامه پر از تجارب عاطفی عجیب وعظیم بود.چون از همراهی وصمیمیت این تعدادشنونده به قول آقای علیخانی حرفه ای شگفت زده شدم وصادقانه بگم تا حالا در هیچ کانال ارتباطی این اتفاق را ملاقات نکرده ام.

اگر به خواهم ازحال خودم در برنامه بگم :

زمان گفتگو شور خاصی در درونم برپا بود وانرژی غریب واصیلی در درونم رخ میداد که آنرا حاصل حضور شما ،اشتیاق احسان وپشتیبانی آقای مرادیان وفضای شب میدانم.

زمان خواندن تمام کامنتها لذت میبردم از حوصله و دقت نظر ومحبت بی نظیر شما.در روزهایی که همه چیز کوتاه شده وپر سرعت شادمیشدم از دیدن بیش از 500کامنت طولانی پر محبت.

اما صادقانه بگویم گاهی بهم میریختم از خواندن  بعضی از کامنتهایی که بغض غریبی داشت که از دست من کاری برای آن ساخته نبودوباعث ترکیدن بغض خودم میشد.

 مثل زمانی که دختری نوشت:من خوب میفهمم یکی بود یکی نبود یعنی چی ،چون من الان هستم وبابام دیگه نیست...

به آقای علیخانی وآقای مرادیان عزیز قول داده م که هر از چند گاهی خدمت دوستان وشما برسم وعرض دلتنگی کنم وهمچنان هم خواننده کامنتهای شما خواهم بود .

دوستان گلم عید مبارک واین آشنایی ها هم برای من همیشه یک نعمت.

این وبلاگ یاری بلند مدت برای شما خواهد بود