این روزها هنوز در فضای کارگاه برگزار شده سایه های شخصیت به سر میبرم.موضوعی که ذهنم را مشغول کرد درد وافسوسی بوده که بچه ها در نظراتشون بیان کرده بودند واین جمله مدام تکرار شده چه عمری را بدست سایه های شخصیتیم از دست دادم؟وبعضیها هم گفتن برای کنار زدن سایه ها باید هزینه سنگینی بدهند که فکر میکنند در توانشان نیست.ومن به آنها میگویم شما چه انتخاب بکنید چه انتخاب نکنید در هر دو صورت باید هزینه بدهید وما انتخاب بی هزینه نداریم .فقط بررسی کنید توان پرداخت کدام برای شما مقدور تر است؟وپرداختن کدام هزینه روح شما را نجات میدهد؟

اما یک مسئله مهمتر :

آنچه برا یم غریب بود تبدیل شدن بعضی آدمها به نقابشان بود!ا در زندگی آنقدر طولانی مدت نقاب زده اند که زندگی بدون نقاب برایشان غیر ممکن شده است وبه همین علت به خودشان قبولانده اند که من اصلا خود نقابم هستم وبه جز آن چیز دیگری نیستم!ولی روح ما دروغی بدین بزرگی را نخواهد پذیرفت حتی اگر تمام عالم آنرا بپذیرد .روزی روحمان برای این دروغ بزرگ انتقام سختی از ما خواهد گرفت .دوست داشتم الان براتون اهنگ نقاب فرهاد،محسن چاووشی و... میگذاشتم ویک دل سیر به حال روح های فراموش شده وزنده به گور شده اشک میریختیم و فریاد می زدیم .

درست مثل جلسه هادس(روبرویی با مرگ)هستیا(رابطه با قلب)دیونوسوس(رابطه با روح زندگی)