اگه اعلام بشه فقط تا فردا فرصت ثبت نام برای دریافت کارت اهدائ عضو بعد از مرگ است شما ثبت نام میکنید یا نه؟

هر انتخابی دارید دلیلش را برامون بنویسید .

 با خواندن این سوال چه حسی بهتون دست داد؟