بایکی از دوستان ثروتمندم که الان حدود 60 سال سن داره داشتم گپ میزدم که ماجرای جالبی برام تعریف کرد.

میگه:جوان که بودم این مردهای مسن پولدار را که روی صندلی پارک میدیدم با خودم فکر میکردم اینها واقعا دیوانه اند من اگه جای اینها بودم حسابی وبا انرژی کامل تلاش میکردم وبا پولم حال میکردم!

الان که مسن شدم جوانها را که درحال دویدن میبینم با خودم میگه با با اینا چه حسی دارند که اینقدر میدوند بیاند رو صندلی پارک بشینند ببینند تماشای این فواره ها چه حالی داره!