دوستانی که  در انجام دادن همزمان چند کار باهم این نظرات را دارند:

همه را دقیقه 90 انجام میدم

چندتا کار باهم و مشغله داشتن حالمو خوب میکنه

این وضعیت برام لذت بخشه

  •       شما ادراکی  (p) هستید و زندگی انعطاف‌پذیر و در لحظه  دارید.

و دوستانی که  در انجام دادن همزمان چند کار باهم این نظرات را دارند:

استرس پیدا میکنم

با برنامه ریزی و به ترتیب انجام میدم

لیست کارهامو تهیه میکنم

از انجام چندتا کار باهم گیج میشم

انجام چندتا کار باهم تمرکزم را بهم میزنه

عصبی میشم

خسته و فرسوده میشم

  • قضاوتی (J) هستید و  زندگی با برنامه‌ریزی و زمانبندی دارید.

              دوستان لطفا آسیب های احتمالی را در نظر بگیرید :

  • اگر بخش  قضاوتی ( J)  خود را نشناسیم و آگاهانه زندگیش نکنیم :  آن چنان مردد و دو دل میشیم  که زندگی خود را به مسامحه و امروز و فردا کردن می گذرانیم و هرگز کار بامعنایی انجام نمی دهیم یا کارهامنو به سرانجام نمیرسونیم
  • اگر بخش ادراکی( P)خود را آگاهانه زندگی نکنیم : آدم هایی خشک، بدون انعطاف و ناتوان از مصالحه و سازش میشیم.

 

و کسانیکه این جواب را دادند :

بستگی به نوع کار داره !

  • احتمالا ترجیح ادراکی( P)  به قضاوتی( J) غالب است و البته باید ترجیحات دیگر روان هم بررسی شود

 

 در کارگاه خودتحلیلگری 28 بهمن ، ترجیح قضاوت و ادراک و به طور کامل همه ابعاد روان را بحث و بررسی میکنیم .