یک دوره جدید را داریم آغاز می کنیم به نام بیداری قهرمان درون که لازم دیدم بخش هایی از معرفی دوره را برای خواننده های وبلاگ بگذارم شاید نقاط جالبی را برایشان آشکار کنه و مفید باشه ان شاء الله در طول زمان مطالب بیشتری را می گذارم.


سفر با پیدا کردن 4 کهن الگوی معصوم،یتیم،جنگجو ، حامی آغاز می شود .این 4 آرک تایپ در حقیقت خانواده درونی ما هستند .
اگر این 4آرک تایپ بیدار نباشند، زندگی ما را ترس، اضطراب و پوچی فرا می گیرد.
مرحله دوم آغاز سفر است :در این مرحله دگرگونی هایی در زندگی مان به وقوع می پیوندد که توسط 4 کهن الگوی جستجوگر، عاشق، نابودگر، آفرینشگرهدایت می شوند.
سفر برای تحقق یک رویا به قصدهایی ازیک احساس بسیار منفی و بی پایان شروع می شود.هر مرحله از سفر ما چیزی را می گیرد و چیز غنی تری را ما می بخشد.

بازگشت باشکوه از سفر : بازگشت از سفرزمانی است که استعدادها، آموخته ها ارزش های راه رفته را با دیگران در میان بگذاریم.
4 کهن الگوی حاکم ،جاوگر، دلقک ، فرزانه مربوط به این بخش هستند.

د راین دوره تستی گرفته خواهد شد پس از انجام تست با بررسی امتیازاتتان متوجه خواهید شد که آیا آماده سفر هستید؟ سفر کرده اید؟ یا در حال بازگشت هستید؟

و یا اینکه عموماً در کدام مرحله گیر کرده اید؟

آسیب هایی که می توانیم بابت عدم شناخت بیداری قهرمان درون به خود وارد کنیم :

 

 • معصوم:

زودباوری، وابستگی کودکانه، انکار، ناهشیاری

 

 • یتیم:

بدگمانی، قربانی شدن یا قربانی کردن، عیب جویی مزمن

 

 • جنگجو:

ترس از ناتوانی که به بی رحمی منجر می گردد، تکبر

 

 

 • حامی:

قربانی شدن، تایید اشتباهات دیگران، وابستگی منفی، احساس گناه نا موجه

 

 • جستجوگر:

عدم تعهد، نا امیدی، بیگانگی، تنهایی

 

 • عاشق:

   

دیگران را وسیله قرار دادن، وابستگی و افراط در روابط جنسی

 

 

 • نابودگر:

   

صدمه زدن به خود یا دیگران، عصبانیت مزمن، تخریب گری

 

 • آفرینشگر:

افراط، فقر، وسواس در کمال گرایی، خودبزرگ بینی

 

 • حاکم:

انعطاف ناپذیری، تسلط بر دیگران، خودخواهی، خودپسندی

 

 • جادوگر:

تقلب، خیال پردازی، فرقه گرایی

 

 • فرزانه:

خشک اندیشی، خود نمایی، افکار انجام ناپذیر

 

 • دلقک:

الواتی، بی مسوولیتی، تنبلی، هجو تیره، کلاهبرداری

 

این دوره یکی از اساسی ترین و بنیادی ترین آموزش های کمک کننده به مردم در مسیر کمال روانی انسان در زندگی می باشد
و قویاً توصیه می کنیم که فرصت شرکت از آن را برای خود به تعویق نیندازید.