داشتم کتاب تازه ترجمه شده و منتشر نشده مرداب روح را می خواندم ( احتمالاَ به اسم رنج ها حرفی برای گفتن دارند توسط بنیاد فرهنگ زندگی چاپ خواهد شد. ) که به این موضوع جالب برخوردم.

فکر کردم برای خوانندگان وبلاگ می تواند جالب باشد .

 پرفسور کارل گوستاو یونگ در سال 1945 در نامه ای به الگافرو به کاپیتن می نویسد ، کار روحی شامل سه بخش می شود : آگاهی عمیق ، پایداری ، و عمل ، یونگ اظهار می دارد روانکاوی یا روانشناسی می تواند فقط در ارائه آگاهی عمیق به ما کمک کند ، و بعد از آن پایداری فرد برای انجام کاری که باید انجام دهد و نیروی تحمل پیامد ها لازم است  .

فکر می کنم این بخش از گفته یونگ پاسخگوی کسانی باشد که تنها با کلاس آمدن و یا کتاب خوانی می خواهند شاهد وقوع تحولات بزرگ باشند .

نکته دیگر اینکه تغییرات سریع عموما ماسک تازه ای تولید می کند که خود عوارضی دردناک در آینده خواهد داشت  . بنابر این تحول پیرو سیری ملایم و عمیق است که قطعا ماندگاری به همراه خواهند داشت ، اما آنچه اکثر مردم را می رنجاند آنست که توقع دارند دردی را که 20 سال است دچارش شده اند از طبیب خود می خواهند که به درنگی آنرا برطرف نماید ! که عموما این باور ما را مستعد آسیب خوردن از کلاهبرداران درمانی وگاهی مستعد کلاهبرداران عاطفی می نماید .