برای من همیشه این چند عبارت حضرت مسیح روحبخش ومعجزه آفرین بوده:

اگر به اندازه خر دلی ایمان داشته باشید میتوانید به این کوه بگویید ازجای خود جابجا شو.

بخواهید تا به شما داده شود،بجویید تا بیابید،در را بزنید تا بگشایند.

وقتی گم شده های خود راپیدا میکنیم آنها را از گذشته بیشتر دوست خواهیم داشت.

تنها کسانی به ملکوت دست میابند که کودک باشند.

نروید راهی را که رهروان آن بسیارند.

من برای شفای شما به ایمان خودم وشما نیازمندم وایمان من به تنهایی کافی نیست.

16 دی‌ماه؛کارگاه یک روزه خودتحلیل‌گری

دوره شانزدهم دی‌ماه فرصتی خواهد بود برای تحلیل نقاط ضعف‌ شما که ممکن است مشکلات کنونی را برای شما پدید آورده و یا بحرانی در آینده برای‌تان پدید آورد . از سوی دیگر با نقاط قوتی از درون خود آشنا خواهید شد که شاید تا کنون نگاهی به آن نداشته‌اید و بخاطر آن آسیب‌هایی متوجه‌تان شده و اگر از امروز روی آن سرمایه‌گذاری کنید فردایی متفاوت‌تر از امروز را بتوانید پدید آورید .

 از اینجا اطلاعات بیشتری بدست خواهید آورد.

                               مدرس دوره :سید سهیل رضایی