امروز یکی از دانشجویان چند سال پیشم با هام تماس گرفت که صحبت کنه دیدم بغض زیادی داره وسخت میتونه حرف بزنه!خیلی ترسیدم وازش خواستم آروم باشه وبگه که چی شده؟بالاخره گفت بعد از اینکه چند دوره خودشناسی را بابنیاد گزرانده تصمیم جدی برای تحول در زندگی شخصی وشغلیش میگیره،ومدام به جمله کلاس فکر میکنه "شما میتوانید بجای این که مدام از محیط اثر بگیرید در محیط خود منشا اثر باشید"وبا این رسالت به دفتر کارش یک نگاه متفاوت میکنه  وآرام آرام به فضای کاریش یک تحول خا رق العاده میده وامروز هم داره یک شعبه جدید افتتاح میکنه.

بهم گفت قراره برای پرسنلش صحبت کنه  وآنها راترغیب به تحول کنه به همین خاطر بهم زنگ زده که تشکر کنه وبه من بگه که با ایمان چند برابر آدمها را در کلاس برای ایجاد تحول تشویق کنم.

خیلی خوشحال شدم که صدای این ذوق وشوق وشیدایی را شنیدم.

پیشنهاد میکنم شما هم ازتحولاتتون بگید تا هم من ایمانی تر بشم هم دیگران آغاز به حرکت کنند ،اصلا به کوچکی وبزرگی دستاورد فکر نکنید ،همین که ازخودتان ردی بگذارید کافیه.

16 دی‌ماه؛کارگاه یک روزه خودتحلیل‌گری

دوره شانزدهم دی‌ماه فرصتی خواهد بود برای تحلیل نقاط ضعف‌ شما که ممکن است مشکلات کنونی را برای شما پدید آورده و یا بحرانی در آینده برای‌تان پدید آورد . از سوی دیگر با نقاط قوتی از درون خود آشنا خواهید شد که شاید تا کنون نگاهی به آن نداشته‌اید و بخاطر آن آسیب‌هایی متوجه‌تان شده و اگر از امروز روی آن سرمایه‌گذاری کنید فردایی متفاوت‌تر از امروز را بتوانید پدید آورید .

از اینجا اطلاعات بیشتری بدست خواهید آورد.

مدرس :دوره سید سهیل رضایی