یکی از اساتیدم یک روز یک خاطره تکان دهنده از زندگیش برام گفت که عزتش را برا م صد برابر کرد.

گفت:وقتی بچه بود به علت فلجی اطفال یک پاش فلج میشه وبعد از چند روز میره تو کوچه وتا بچه ها میبیننش بهش میگن چطوری محسن شله،میگه یک لحظه از توپاشیدم ورفتم تو خونه وتا یک ماه بیرون نیامدم.

تا بابام از مسافرت آمد وماجرا رابراش گفتم،

بابام گفت :خوب مگه دروغ گفتن ؟شلی دیگه!!!!زدم زیر گریه ،گفت گریه کمکی بهت نمیکنه از اینجا ببعد باید جوری زندگی کنی که هویتی بزرگتر از شلی پات داشته باشی تااصلا اون به حساب نیاد ،واین جمله پدر روحم ومسیر زندگیم را عوض کرد.

محسن راست میگه چون امروز یک استاد مسلم وبه نام سایبرنتیکس است.

وهمه منجمله من افتخار میکنند که موقع بالا رفتن ازپله دست روی شانه آنها بگذاره.

برای آمرزش تمام پدران نیک این سرزمین یک فاتحه+یک صلوات

شما چه جمله ای را ازچه کسی شنیده اید که زندگیتان را متحول کرد؟

جمله وتاثیر آنرا اینجابنویسید شاید باعث تازه شدن تحول در خودتان ودیگرخوانندگان هم بشود.

 

16 دی‌ماه؛کارگاه یک روزه خودتحلیل‌گری

دوره شانزدهم دی‌ماه فرصتی خواهد بود برای تحلیل نقاط ضعف‌ شما که ممکن است مشکلات کنونی را برای شما پدید آورده و یا بحرانی در آینده برای‌تان پدید آورد . از سوی دیگر با نقاط قوتی از درون خود آشنا خواهید شد که شاید تا کنون نگاهی به آن نداشته‌اید و بخاطر آن آسیب‌هایی متوجه‌تان شده و اگر از امروز روی آن سرمایه‌گذاری کنید فردایی متفاوت‌تر از امروز را بتوانید پدید آورید .

از اینجا اطلاعات بیشتری بدست خواهید آورد.