امشب به دعوت آقای منصور ضابطیان میهمان برنامه تلویزیونی رادیو 7خواهم بود.

احتمالا در بخشی ازبرنامه درباره آرزوها ی ارسالی مردم به برنامه گپ میزنیم..

وبخش دیگر درباره بد بینی وآسیبهای آن در زندگی.

خوشحال میشم به دیگران هم خبر بدین

برنامه بین ساعت 11  الی12 شب میباشد .واز شبکه آموزش پخش میشه.