دوستان عزیز ساختار شخصیت ما تعیین کننده نوع تصمیم گیری ما میباشد و درست و غلطی وجود ندارد و تنها تفاوت در نوع تصمیم گیری های ما وجود دارد ! به گفته آقای یونگ ، زمانیکه ذهن ما میخواهد تصمیمی بگیرد با توجه به تیپ شخصتی مان،با دو مدل متفاوت میتواند فعالیت کند ودر نتیجه به جمع بندی و انتخاب در تصمیم برسد که در بحث شخصیت شناسی 4بعدی به آن میپردازیم .

جالبه ! در بررسی نظرات شما عزیزان در مورد سوال خانم شیرین هم ، دو مدل تصمیم گیری دیده میشه و پیشنهاد ما هم برای شیرین همین دو مدل است و انتخاب نهایی به عهده خود اوست  :

  •  اول از دید ادراکی و یا دریافتی وبا توجه به  بخشی از صحبتهای فردی موفق در حوزه ثروت آفرینی مثل وارن بافت که عقیده دارد :

فقط به شغلی بپردازید که به آن عشق می ورزید .

 " بالاخره زمانی می رسد که باید به کاری که دوستش دارید ، بپردازید. به حرفه ای بپردازید که عاشقش هستید. اگر عاشق کارتان باشید، صبح ها از رختخواب  بیرون می پرید تا آنرا انجام دهید. فکر نمیکنم عاقلانه باشد که همچنان درحرفه هایی که دوستشان ندارید ، فعالیت کنید ، فقط به خاطر اینکه سوابق کاری درخشانی خواهید داشت " (بخشی از کتاب رازهای مدیریت وارن بافت(نفر اول ثروت آفرینی جهان )  فصل 6 صفحه 35  ) 

  •  دوم از دیدگاه قضاوتی

 شما میتوانید با کسب مهارتهایی همچون مدیریت زمان، هدفگذاری ، برنامه ریزی ، نظم  خود را بالا برده و در عین حال به دنبال بخش مناسب تری با تیپ شخصیتی تان و تغییر جایگاهتان در بانک باشید .