در کامنتهای خصوصی وایمیلهای فراوانی یک موضوع بسیار پر تکرار است،

1-ما که به دلایل مختلف(توان مالی،دوری راه،فقدان زمان برای شرکت در کلاس،داشتن بچه کوچک،عدم همراهی همسر،اقامت در شهرستان یا خارج از کشور) قادر به حضور در کلاسها در  نیستیم چگونه میتوانیم از این دانش بهره آموزشی بگیریم؟

اگر  به سایت بنیاد فرهنگ زندگی بروید میتوانید لیست کاملی از کارهای آموزشی بنده را انتخاب وسفارش بدهید.که اگر در تهران باشید با پیک برای شما ارسال میشود واگر در شهرستان باشید میتوانید در سایت بنیاد ثبت سفارش کنید تا پست برای شما بیاورد.

درباره قیمت که عمده مشکل علاقه مندان میباشد میتوانم این خبر خوش را بدهم که سی دی یک دوره را میتوانید با پرداخت حدود 25%قیمت دوره حضوری آنرا تهیه نمایید.

اما کتابهای مرجع دوره ها را گاهی میتوانید با پرداخت5/2%قیمت دوره حضوری تهیه کنید.