دوشنبه 7آذر ساعت 5 عصر دوره بیداری قهرمانان درون را با دانشجویان جدید شروع میکنم وامیدوارم آغازگر یکر  سفر بزرگ وتاثیر گزار برای همه ما باشه.در این دوره ابتدا یک تست 120 سوالی از شرکت کنندگان میگیرم وسپس حدود 2ساعت به تحلیا تست آنها خواهم پرداخت در این تست آدمها متوجه میشوند آیا آماده سفر هستند یا هنوز باید شرایط سفر کردن را مهیا کنند.این سفر با جدا شدن آغاز میشود وبا تشرف به سفر ادامه میابد وبا بازگشت وتولید برکت در زندگی خود ودیگران ادامه میابد.

اما قهرمانان درون کیست؟قهرمانان درون 12 چهره دارند که ما در این دوره به کشف ومطالعه 8تجلی آن میپردازیم

اگر اهل کلاس آمدن هستید فردا را از دست ندهید

اگر پرمشغله هستید سی دی کلاسها رااز دست ندهید

اگر اهل کتاب هستید در خواندن کتاب زندگی برازنده من که خود آموزبیداری قهرمان درون هست لحظه ای شک نکنید

جهت هماهنگی برای دریافت موارد مذکور می‌توانید با شماره 1-88524100 تماس حاصل نمایید.