کارگاه تاثیرات سایه و شخصیت به زودی از بنیاد فرهنگ زندگی، با تدریس بنده برگزار می شود.

برای دیدن سرفصل ها و موضوعات آموزشی، همچنین رزرو نام تان اینجا کلیک کنید.