این روزهای من

***

ماشینم کنار خیابان پارک بود و شب خواستم بیارمش داخل پارکینگ. برای این کار باید کمی (حدود 5 متر) دنده عقب می آمدم تا به در پارکینگ می رسیدم، اما چون در پارکینگ در یک پیچ واقع است، با کمی تامل فکر کردم شاید این عقب آمدن باعث تولید یک حادثه برای من و دیگری شود و به خودم گفتم اگر این حادثه تولید شود، به خودت نمی گویی ای کاش 5 دقیقه وقت می گذاشتم و می رفتم دور می زدم تا الان بیش از 200 ساعت علاف نشوم و خسارت سنگین هم نبینم، پس بیا فکر کن، خدا به تو این فرصت را می دهد که آسیب ندیده چیزی یاد بگیری.

 

خلاصه رفتم و دور زدم و با نهایت آرامش وارد پارکینگ شدم در حالیکه برای این تامل و پیشگیری خوشحال بودم.