کی می تونه به کی قول خوشبختی بده؟ مرد یا زن؟!

موضوع گفتگوی امروز من در برنامه به خانه برمی گردیم، قول خوشبختی دادن است.

برنامه از ساعت 17 الی 18 در شبکه پنج سیما پخش خواهد شد.

پیشنهاد می کنم حتماً ببینید و دیدگاه خودتان را هم برایم بنویسید.

با کلیک روی عکس فوق می توانید برنامه را به صورت آنلاین ببینید.