خانم دکتر شینودا بولن روان پزشک و تحلیل گر روانی و مولف ارزشمندی در دوران ماست.

در طول سال هایی که با آثار این بانوی متفکر آشنا شده ام، در زندگی شخصی و آموزش دانشجویان علاقمند ایرانی، بارها برایم اثبات شده که مباحث شخصیت شناسی این کتاب به زندگی عاطفی، شغلی و فلسفی ما کمک های شایانی کرده است.

مطمئنم خواندن این کتاب به خوانندگان فرهیخته ایرانی لذتی دلنشین و ماندگار خواهد داد.

دکتر علیرضا شیری

مدرس دانشگاه / مدیر خانه توانگری طوبی

***

مردان در بیان احساسات و درونیاتشان سکوتی تاریخی دارند.

کتاب انواع مردان سکوت را می شکند. انتشار این کتاب از این حیث اتفاقی نادر در حوزه روان کاوی است. زبان ساده و قابل فهم آن برای همه، حس دیگری است که این کتاب از آن برخوردار است.

مردها یک جور نیستند؛ یک جور به زنان، هم جنسان، کار و فرزندانشان نگاه نمی کنند. تصمیمات مهم زندگی شان را بر اساس یک الگو نمی گیرند و الگوی قانع کردن آن ها برای انجام و یا عدم انجام دادن کاری یکسان نیست.

مردی که ممکن است خود شما باشید، یا به عنوان پدر، پسر، برادر، همسر، همکار، رئیس، کارمند و دوست در کنار شما قرار گرفته، چه نوع مردی است؟

این کتاب به زنان نیز کمک می کند تا ضمن عدم وابستگی ناسالم به مردان، با درک مردانگی درون خود به هویتی مستقل دست یابند.

***

نکته ای راجع به تهیه کتاب!

1. برای عزیزانی که مقیم تهران هستند:

برای تهیه این کتاب و سایر کتاب های ما، علاوه بر مراجعه مستقیم به دفتر بنیاد فرهنگ زندگی -واقع در سهروردی شمالی- می توانید با تماس با شماره های 88930761 الی 5 سفارش تلفنی بدهید.

2. هر جای ایران که هستید :

با شماره 88794218 - 021 (پخش گسترش) تماس بگیرید.  در هر جای ایران که باشید، نزدیک ترین کتاب فروشی به محل زندگی شما، که کتاب های ما را داشته باشد، به شما معرفی خواهند کرد.