فردا صبح می روم شبکه 4 تلویزیون تا در برنامه طلوع به همراه چندتن دیگر از کارشناسان با موضوع چرا روح ما به خانه نیازمند است شرکت کنم .

 

علاقه مندان می توانند ساعت 30/ 7 تا 9  صبح این برنامه را ببینند .

 

عزیزانی که قادر به مشاهده برنامه در این ساعت نمی باشند، می توانند بعد از پخش برنامه و آرشیو شدن، آن را در سایت شبکه مشاهده نمایند.