در سال 1921 کارل یونگ روان شناس معروف که از شاگردان زیگموند فروید بود ، کتابی درباره  انواع روان انسان ها چاپ کرد. یونگ در این کتاب فرضیه ی تفاوت های شخصیت ها را مطرح کرد . او باور داشت که انواع مختلف روان روی قضاوت های فردی تاثیر می گذارد و آن ها را محدود می کند . او این تفاوت ها را درون گرایی / برون گرایی، شهودی / حسی وفکری / احساسی معرفی کرد و عنوان کرد که آنها در زندگی افرداد مختلف ارثی هستند و تقریبا در تمام مدت زندگی شان ثابت باقی می مانند.

در سال 1940 یک مادر و دختر بر اساس این فرضیه یونگ آزمون شخصیتی ای طراحی کردند . ایزابل میرز و کاترین برگیز این آزمون را میرز – برگیز نام گذاری کردند . امروز این آزمون رایج ترین آزمون شخصیتی است که در محیط های تجاری تحصیلی به کار می رود .

در سال 1992 الکساندر آویل بنیانگذار تئوری عشق مناسب شما بر اساس کارهای دکتر یونگ و آزمون میرز – بریگز شیوه ی (( عشق مناسب شما )) را طراحی و معرفی کردم. (( انواع عشق ))شامل شانزده نوع مختلف شخصیت است که هریک از آنها در روابط عاطفی ، ویژگی های خاص خودش را دارد . با شناخت نوع عشق هر فرد می توانید به سادگی از اسرار زندگی عاطفی او آگاه شوید و متوجه شوید که آیا این فرد برای شما مناسب است یا نه ،درک کنید که چگونه می توانید توجه او را جلب کنید و این که همراه با او باید در انتظار چه نوع روابط عاطفی ای باشید .

در سال 1993 مطالعه در بارهی رضایت افرادی را شروع کردم که از شیوه ی (( عشق مناسب شما )) استفاده کرده اند .3780 زوج را در این پژوهش ها شرکت دادم که مدت زمان شروع روابط عاطفی آنها از یک هفته تا سه ماه بود برای پنج سال این افراد را زیر نظر داشتم . برای این کار از آزمون (( عشق مناسب شما  )) استفاده می کردم و در نهایت میزان رضایت آنها را تخمین می زدم .

همگی این افراد تحصیل کرده بودند ( دست کم دو سال تحصیلات دانشگاهی داشتند ) و سن متوسط آنها سی و دو سال بود . زوج های ازدواج کرده در این گروه به طور متوسط حدود هشت سالی بود که ازدواج کرده بوند . یکی از نتایج مهمی که به آن رسیدم این بود که بدون توجه به مرحله ای که رابطه ی آنها در آن قرار داشت ، این زوج ها وقتی در ابعاد کلیدی شخصیت شان شباهت داشتند ، از رضایت بیشتری برخوردار بودند . در این دوره توصیه هایی به شما ارائه می کنیم که چگونه می توانید روابطی سالم و طولانی مدت داشته باشید و آنها را گسترش دهید .

شما دعوت هستید به کارگاه عشق مناسب شما