تیپ عاطفی بعدی که در کلاس انواع عشق بررسی می کنیم، تیپ شخصیتی نویسنده عارف است. بخشی از رفتارهای این تیپ را با هم می خوانیم.

 

وقتی  نوبت به کارهای دل می رسد، ترجیح می دهید خودتان را با قلم تان ابراز کنید. در این حالت یادداشت هایی که به شریک عاطفی تان می دهید، شیوه ارتباط برقرار کردنتان با او خواهد بود.

 

به عنوان یک نویسنده عارف -2% از کل انسان ها به این گروه تعلق دارند!- دوست دارید بیشتر زمان و انرژی تان را صرف شریک عاطفی تان کنید. در واقع از این که شریک عاطفی تان تنها و بهترین دوستتان باشد راضی و شادید.

متاسفانه این حالت که تنها منبع حمایت عاطفی تان شریک احساسی تان باشد، می تواند باعث اندوه در شما شود، چرا که ممکن است همه کسانی را که دوست دارید کنار بگذارید و فقط با شریک عاطفی تان معاشرت کنید و مدتی بعد متوجه شوید که فرد مناسبی را انتخاب نکردید.

در صورت تمایل نام خود را رزرو کنید تا برای دادن اطلاعات بیشتر با شما در تماس باشیم.