مدل شخصیتی بعدی که در کارگاه عشق مناسب شما به آن خواهم پرداخت، سنت گرا است. بخشی از رفتار این تیپ شخصیتی را با هم می خوانیم.

در زندگی تان افراد زیادی حضور دارند و به شما احترام می گذارند. به سادگی و بدون این که نگران نظر دیگران باشید، آن چه را که می خواهید به زبان می آورید و همان کسانی که به شما احترام می گذارند، ممکن است گاهی از دستتان ناراحت شوند، چون احساس می کنند فردی خشن هستید، هنگامی که عاشق می شوید، عشق را تعهدی می دانید و آن را جدی می گیرید.

هنگامی که به شریک عاطفی تان متعهد می شوید، دوست دارید تا پایان عمر با او بمانید. در روابط تان این شمایید که همه چیز را راهبری می کنید.

اگر عشق ایده آل شما سنت گراست، سعی کنید صحبت با او را در محدوده موضوع های عملی نگه دارید و صحبت های احساسی و رمانتیک را فراموش کنید.

در صورت تمایل نام خود را رزرو کنید تا برای دادن اطلاعات بیشتر با شما در تماس باشیم.