یکی از تیپ های عشق که در کلاس راجع به آن گفتگو خواهیم کرد، تیپ فیلسوف اجتماعی است. بخشی از ویژگی های این تیپ را با هم می خوانیم.

باور دارید که زندگی پر است از فراوانی؛عشق همین نزدیکی هاست وخلاقیت همیشه در شما وجود دارد هنگامی که عاشق می شوید عشق همراه با انرژی و شادی به بهترین شکل نشان دهنده ی شیوه ی دوست داشتن تان است.تفریح،بازیگوشی و نوازش از نشانه های این عشق است.


اگر نوع عشق ایده آل شما فیلسوف اجتماعی است از قوه ی تخیلتان برای ملاقات های منحصر بفرد و غیر تکراری استفاده کنید و خودتان را به کنجکاوی های او مشتاق نشان دهید
با شما هستیم در کارگاه عشق مناسب شما