مشکلاتی که در ساختار وبلاگ قبلی از نظر من وجود داشت؛

 1. مطالب دسته بندی مناسبی برای جستجو نداشت.
 2. از مطالب پاسخ داده شده به پرسشگران در وبلاگ برای توسعه دانش سایر دوستان بهره کافی گرفته نمی شد.
 3. فضا بگونه ای پیش رفته بود که وبلاگ با مشاوره فوری اشتباه گرفته شده بود و افراد بنده را ملزم به پاسخگویی سریع به مسائل خود می دانستند، حال آن که حداقل 20 سال با آن مسئله درگیر بودند.
 4. روند وبلاگ دچار پراکندگی مطالب و انباشت مطالبی شده بود که گهگاه کنترل آن از دست بنده هم خارج می شد.
 5. و ایرادات دیگری که منتظر بیان آن از سوی شما هستم.

و اما از این به بعد؛

 1. بخشی را به عنوان آشنایی با من خواهم گذاشت که شامل رزومه مختصر فعالیت من، کلاس های آموزشی که برگزار می کنم. حوزه هایی که در آن تبحر یا تخصص دارم.
 2. وبلاگ دارای این دسته بندی برای ارائه مطالب می شود تا هر فردی در هر زمانی به جمع وبلاگ پیوست بتواند مسیر همراه شدن را بسادگی پیدا کند.

دسته بندی در نظر گرفته شده؛

 1. خودتحلیل گری با انرژی های زنانه و 7 کهن الگو
 2. خودتحلیل گری با انرژی های مردانه و 8 کهن الگو
 3. خودتحلیل گری با بیداری قهرمانان درون و 12 کهن الگو
 4. خودتحلیل گری در رابطه زن و مرد
 5. خودتحلیل گری با سایه ها
 6. خودتحلیل گری در ثروت آفرینی
 7. گوناگون (شامل خاطرات، اخبار، موضوعات روزانه و ...)

برای به روز کردن وبلاگ روزهای شنبه و سه شنبه اقدام می کنم.

شاید به خاطر بعضی از مطالب که صاحب اهمیت بیشتری است، یک هفته وبلاگ را به روز نکنم.

برای پاسخ به پرسش ها با توجه به مطلب به روز شده، پاسخ ها را خواهم گذاشت.

چنانچه فضای وبلاگ مناسب باشد، ابتدا موضوع را به نظرخواهی جمعی می گذارم و سپس پاسخ شخصی خواهم داد.