یکی از مهم ترین آرزوهای زندگی‌ام این بود که ای کاش کتابی مبتنی بر بنیان‌های تئوری شناخته شده در حوزه روان‌کاوی وجود می‌داشت که می‌توانست ابعاد مختلف شخصیتی مردان را به ما می‌شناساند. خوشبختانه کتاب انواع مردان که بر اساس تئوری روان‌کاو شهیر، کارل گوستاو یونگ، تدوین شده‌ است و توسط روان‌پزشک شهیر، شینودا بولن، نوشته شده به این آرزو تحقق بخشید.

زنان، همسر، پسر، پدر، برادران خود را در یکی از هشت نوع مردی که کتاب معرفی می‌کند خواهند یافت و با کنکاش بیشتر در کتاب، عمیق و دقیق به پرسش‌ها، ابهامات و سوالات ذیل پاسخ خواهند داد:

  • چرا با برخی مردان راحت‌تر و با برخی مردان دچار مشکلات فراوان هستیم؟
  • با توجه به تیپ مرد مورد نظر شما چه رفتارهایی باعث انزجار و دلخوری او از شما می‌شود؟
  • هر مردی چه انتظاراتی از شما دارد و شما چگونه می‌توانید رضایت و اعتماد او را جلب کنید؟
  • نقطه ضعف ها و مشکلات احتمالی که مردان زندگی شما دارند چیست؟
  • تفاوت‌های بین مردان را عمیقاً درک و میزان تاثیرگذاری‌ کلامتان را بر روی مردان به حداکثر می‌رسانید.
  • با درک عمیق مردان دیگر از جنجال، تنش و درگیری با آن‌ها برای ایجاد تغییرات دلخواه در آنان دست برخواهید داشت.

در تئوری یونگ روان زنان، وجوه مردانه نیز دارند با آزمون ارائه شده می‌توانید ببینید شما از چه وجوه مردانه‌ای در زندگی خود بهره می‌برید. زنانی که وجوه مردانه را در خود تقویت نمی‌کنند وابستگی‌های ناسالمی به مردان پیدا خواهند کرد.

ادامه مطلب ...