زندگی بررسی نشده ارزش زیستن ندارد.

                                                "سقراط"

با تشکر از کسانی که تا به امروز به این وبلاگ سر زده اند

 و با تشکر بیشتر از کسانیکه تا به امروز در این وبلاگ کامنت گذاشتند

و با تشکر از کسانی که برای من ایمیل ارسال کرده اند.

با عذرخواهی از کسانی که گاهی پست ها را سر وعده نگذاشتم

و با عذرخواهی از کسانی که ایمیل آن ها را سریع جواب نداده ام

و با عذرخواهی از کسانی که بعضی از موضوعات مورد علاقه آن ها پیگیرانه پیش نرفت.

قصد آن دارم تا شیوه عملکرد وبلاگ را با توجه به تجاربی که بدست آورده ام دچار یک تحول اساسی بنمایم تا هم شما بهره بیشتری ببرید و هم من پاسخگویی بهتری به شما داشته باشم و از همه مهم تر خرد افزایی و استقلال بازدیدکنندگان در رشد را به همراه داشته باشد.

بنابراین از همکاران همفکری گرفتم و هم طی یکی دو ماه اخیر خودم و هم دیگر دوستان و همکارانم به وبلاگ و سایت های متخصصین داخلی و خارجی سر زدیم.

جمعبندی ما به نقطه ای رسید که احتمالاً شما از اواخر هفته یا اوایل هفته آینده شاهد رونمایی شکل تازه ای از کار خواهید بود که تصویر اصلی آن حاصل پیوند خرد بنده و خدمات بنیاد خواهد بود.

امید که مقبول افتد.