ضمن تشکر از لطف همه دوستان، عزیزانی که مایل به تداوم ارتباط و دریافت خبرنامه ها، اطلاع از آخرین محصولات ارائه شده نظیر پکیج های صوتی و تصویری، کتب منتشره و کسب اطلاع از آخرین دوره ها، کارگاه ها و سمینارها هستند، نام خود را در بخش هدیه ویژه وارد نمایند.

***

نحوه پاسخدهی به سوالات:

با توجه به این که هر سوال چقدر در مورد شما صدق می کند، نمره دهید.

٠% - عدد ٠ = اصلاً صدق نمی کند.

50 % - عدد ١ = تقریباً صدق می کند.

١٠٠% - عدد ٢کاملاً صدق می کند.

***

اما چند نکته!

عزیزانی که تست را می زنید، پاسخ به هر سوال باید سریع و بدون گذاشتن زمان زیاد باشد تا جواب به صورت ناخودآگاه و بدون پیش داوری داده شود. اگر متوجه معنای سوالی نشدید، آن سوال سوال شما نیست و صفر بدهید. همین طور سعی کنید کمتر از 1 استفاده کنید. (برای این که این انرژی در شما بهتر مشخص شود، کمتر از تقریباً صدق می کند -عدد 1- استفاده کنید.)

***

  1. کلاَ مردم دوست هستم.
  2. انگیزه زندگی را در رابطه هایم می یابم.
  3. دوست دارم بین افراد رابطه و تماس ایجاد کنم.
  4. به صمیمیت اولویت می دهم.
  5. رمانتیک هستم.
  6. عشق زندگی ام را کامل تر می کند.
  7. من عاشق زندگی با تمام پستی و بلندی هایش هستم.
  8. من با تمام وجود خودم را دوست دارم و می پذیرم.
  9. من می توانم به چیزی که دوست دارم  و کسی که می خواهم، تعهد دهم.
  10. من می دانم چه جذابیت هایی دارم و کجا از آن استفاده کنم.

***

پس از اتمام تست:

نمره ای که به هر سوال دادید را با هم جمع بزنید. این عدد نشان دهنده میزان انرژی عاشق در شماست.

***

تحلیل تست :

پنج شنبه یک تحلیل اولیه از این تست روی وبلاگ می گذارم.

این تست را می توانید به اعضاء خانواده، دوستان و همکاران خود توصیه کنید تا تحلیلی دقیق از این انرژی خود را بیابند.

متنی کامل درباره این انرژی در حال آماده شدن است. چنانچه ایمیلی -با موضوع ایمیل تست  انرژی عاشق -برای آدرس ایمیلم info@BonyadOnline.ir بفرستید، این متن در روز شنبه برایتان ارسال می شود.

این تحلیل، ابزاری است که تحلیل توسط خودتان را سرعت می بخشد.