تیپ نظم و برنامه ریزی:

منطقی، عدم درگیر شدن با درون، استفاده درست از زمان, مدیریت خود, موفقیت در تحصیل، تمرکز روی کار و پروراندن
مهارت ها تا استادی، اهداف واقع بینانه و نزدیک شدن پله پله، عدم رسیدن به رأس هرم، مذاکره کننده خوب و وفادار به عهد همراه با حفظ مرز، آینده نگری

 

 

تیپ سخنوری و همزمانی:

گذشتن از مرزها با توانایی تغییر شکل دادن، توانایی درک معانی و حضور در سطوح مختلف، عبور از مرزها، رفتن سریع از حوزه واقعیت به تخیل، کاری را طبق”  دستورات کتاب ” انجام نمی دهد. یک  فروشنده یا مذاکره کننده‌ خوب ایده فروش، توانایی ایجادرابطه و برخورد دوستانه، روانکاو خوب، تاجر نوآور، متخصص روابط عمومی، راهنمای توریست و ... دوستان زیادی دارد و از نفوذ دوستانش استفاده می‌کند، ‌متعهد و پایبند به قول و قرارش نیست .

 

تیپ مرام و معرفت:

تصویری است از قدرت بدنی مردانه، ‌نیرومندی و عمل بی‌درنگ، او با بدن خود واکنش نشان می‌دهد و به عواقب آن هم فکر نمی‌کند. آماده شدن در ورزش، هنرپیشه، رقصنده یا نوازنده، ارضاء شدن در موقعیت های خطرناک،

وقت گذرانی با رفقا، وابستگی عاطفی شدید به آن ها دارد. احساسات خود را ابراز می کند و تماس بدنی ایجاد می کند.

 

تیپ صنعتگر و مبتکر:

زیاده از حد جدی ، زیاده از حد حساس، زیاده از حد کناره گیر یا زیاده از حد غیر اجتماعی است . باید با او از طریق چیزهایی که می‌سازد ارتباط برقرار کنند . کار در کارگاه صنعتی و هنری، رابطه عمیق با کار،  ناراحتی درونی = کار برای آزاد کردن ناراحتی، با مردان صاحب قدرت ( تیپ اقتدار و قدرت ) مشکل دارد، در برابر زور مقاومت می‌کند، روابط اساسی بسیار اندک و فاصله در رابطه بسیار زیاد است. پرورش خلاقیت بچه ها در کارگاه،  انجام کارهای دستی و خلاقانه، تجربه تنهایی و خلوت درون به عنوان یکی از مراحل زندگی

 

تیپ فلسفه و سرمستی:

زندگی در لحظه , عدم نگران بودن همانند سایر خواهران و برادران، ورود به معنویات، تمایل به تجربه خلسه، تجربه داشتن احساسات متضاد همزمان، وجود پریشانی های عاطفی، روی آوردن به مفاهیم عرفانی و مذهب، زندگی غیرقابل پیش بینی تعهد در صورت عشق، عدم تمایل به قدرت و اعتبار، علاقمندی به نمایشنامه نویسی ، نویسندگی ، موسیقی.

 

 

***

 

بنیاد فرهنگ زندگی در زمینه انرژی های مردانه محصولاتی متنوع نظیر دوره انواع مردان،کتاب انواع مردان وپکیج آموزشی انواع مردان را تولید کرده است.

 

در صورتی که مایل هستید می توانید از طریق سایت بنیاد اطلاعات بیشتری بدست بیاورید.