امشب ساعت 30/7 شب از شبکه دوم برنامه زیبایی پخش خواهد شد که هادی ساعی تجربه های جالبی را از سفرزندگی خود می گوید که برای همه ما کارساز است .