درباره آزمون

خانم ها هم می توانند از این تست - در جهت کشف انرژی های مردانه زندگی شده و سرکوب شده شان - استفاده کنند و مردان هم می توانند از آن بهره مناسب بگیرند.

***

نحوه نمره دهی به سوالات

گزینه های زیر را به ترتیبی که درباره شما بیشتر صدق می کند، نمره بیشتر دهید و آن هایی که کمتر در مورد شما صدق می کند نمره کمتری دهید.

بازه نمرات از ١ تا ٨ است و شما به ترتیب این اعداد را به سوالات اختصاص دهید. جمله ای که خیلی در مورد شما صدق می کند و مابقی را به ترتیب مرتب کنید تا به عدد ١ که کمترین است، برسید.

***

سوالات

1-من فردی با اعتماد به نفس و رهبر هستم که کنترل اوضاع همیشه باید در دست من باشد.

 

2-من همانند دریا می مانم؛ به همان اندازه که آرام و لذت بخش هستم، ممکن است به همان میزان خشمگین و شدیدا عصبانی شوم. از این رو اغلب افراد، من را فردی عاطفی ولی گاهی تند می دانند.

 

3-من فردی تنها، درونگرا و فکور هستم.

 

4-من فردی منطقی و با پشتکار هستم.

 

5-من فردی جذاب، محبوب، با قدرت بیان بالا هستم.

 

6-فردی قوی و شجاع، و در عین حال لوطی و عاشق هستم .

 

7-من فردی درونگرا هستم که اگر کسی به من کاری نداشته باشد، زیباترین آثار را خلق می کنم.

 

8-من فردی با رفتارهای متضاد و در عین حال بی قید و عاشق هستم.

***

بنیاد فرهنگ زندگی در زمینه انرژی های مردانه محصولاتی متنوع نظیر دوره انواع مردان،کتاب انواع مردان وپکیج آموزشی انواع مردان را تولید کرده است.

در صورتی که مایل هستید می توانید از طریق سایت بنیاد اطلاعات بیشتری بدست بیاورید.