استاد رضایی

با سلام

یه موضوع که خیلی برایم مهم وحیاتیه اینکه من تمام سعی وتلاشم برای این است که بتوانم ارتباطم را با مردم بهبود ببخشم و با استفاده از روابط عمومی بتوانم در کار موفقی دست پیدا بکنم. من همیشه از داشتن روابط صمیمی با آدم ها می ترسم یعنی من مهارتی در روابط با آدم ها ندارم. هرکجا ظاهر می شوم یه نفردیگر در آن محیط هست که توان حضور را از من بگیرد و من دیده نشوم. مثلاً در کلاس های بنیاد که شرکت می کنم، میبینم که خیلی ها قبل از من در این فضا بودند و من اصلاً به چشم نمی آیم .یا در محیط کارم و یا درمحیط زندگی ام. این موضوع ها هم آسون نیستند و من باید باز تلاش بکنم وخودم را به یک رشدی برسانم. درباره مشکلم درکتاب زنانی که با گرگ ها می دوند در داستان زن اسکلتی خوانده بودم که دقیقاً با مشکل من یکی است من خیلی دوست دارم شور وحرارت صحبت کردن وشلوغ کردن محیط را داشته باشم اما توان وحس این کار را ندارم واین را هم یه زخم می دانم اما من می خوام حلش کنم، چون هم کارم هم زندگی ام درخطر میافتد .در این باره راهنمایی میخواستم.

***

سلام

تبریک می گم که شروع به حل جدی مسئله درونی ات کردی و خیلی خوشحالم که رنجش را پذیرفتی. این یک گام مثبت است. به خاطر داشته باش ارتباط و توانمندی های ارتباطی یک مهارت است و برای کسب مهارت نیازمند تمرین های مرحله به مرحله هستیم. پیشنهاد می کنم کتاب های مهارت های ارتباطی را بخوانی و هر هفته را به کسب یک مهارت اختصاص دهی و آن مهارت را پرورش دهی و از محیط های متنوع و زیاد برای تمرین استفاده کنی و بپذیری برای کسب هر مهارت در ابتدای امر ناشی، ناپخته و مصنوعی به نظر می آییم و این اشکال نیست و به مرور زمان رفتارمان طبیعی گردد.

سی دی ارتباط موثر را تهیه کنید، فیلم مدیریت خشم را ببینید و ادای هنرپیشه های کمدی را دربیاورید و جک بگویید و بدانید که حتماً هم در ابتدا سرد و فاقد جذابیت است اما باید به آن انقدر ادامه دهید تا گرما ورود کنه. پکیج آموزشی هرمس را هم از دفتر تهیه کن. بازتاب ها را هم برایم بفرست. 

پشتیبان تو هستیم.