ضمن تشکر از لطف همه دوستان، عزیزانی که مایل به تداوم ارتباط و دریافت خبرنامه ها، اطلاع از آخرین محصولات ارائه شده نظیر پکیج های صوتی و تصویری، کتب منتشره و کسب اطلاع از آخرین دوره ها، کارگاه ها و سمینارها هستند، نام خود را در بخش هدیه ویژهوارد نمایند.

***

درباره جوینده:

اغلب اوقات جستجو با احساس نارضایتی، محدودیت، بیگانگی و پوچی آغاز می شود. ما حتی نمی دانیم چه چیز را از دست دادیم ولی همواره در اشتیاق برای بدست آوردن آن بسر می بریم.

سیندرلا در آرزوی این بود که شاهزاده از راه برسد، ژپتو در آرزوی داشتن فرزند، انسان در پی یافتن گنجی بزرگ. اصرار برای یافتن جام، صعود از کوه به امید دیدن مناظر جدید و کسب معرفت، فتح قلمروهای جدید و بدست آوردن همه آن دست نیافتنی ها در تمام زمینه های زندگی به نظر می رسد در نژاد بشر همه گیر باشد. جوینده برای تعالی به ندای روح پاسخ می دهد.

تست زیر به منظور سنجش انرژی جوینده شما طراحی شده است.

***

نحوه پاسخدهی به سوالات:

با توجه به این که هر سوال چقدر در مورد شما صدق می کند، نمره دهید.

٠% - عدد ٠ = اصلاً صدق نمی کند.

50 % - عدد ١ = تقریباً صدق می کند.

١٠٠% - عدد ٢کاملاً صدق می کند.

***

اما چند نکته!

عزیزانی که تست را می زنید، پاسخ به هر سوال باید سریع و بدون گذاشتن زمان زیاد باشد تا جواب به صورت ناخودآگاه و بدون پیش داوری داده شود. اگر متوجه معنای سوالی نشدید، آن سوال سوال شما نیست و صفر بدهید. همین طور سعی کنید کمتر از 2 استفاده کنید.

***

1. من به دنبال راه هایی برای تحول و بهتر شدن در خودم هستم.

2. زندگی را کشف معماهای پراکنده می دانم.

3. من احساس می کنم که با تحول در خود می توانم به دنیای بهتری دست یابم.

4. احساس بی قراری می کنم.

5. من اغلب در جستجوی راهی برای تحول بخشیدن به زندگی ام هستم. (کتاب ها، فیلم ها، معاشرت با آدم های مختلف دیگر و ...)

6. تعهد دادن برای من کاری دشوار است چرا که همیشه به دنبال چمنزارهای سبزتر و چیزهای بهتری می گردم.

7. من اعتقاد دارم که عدم جستجو باعث رکود و پوسیدگی انسان می شود، لذا ایجاد تغییر در زندگی را با آغوش باز می پذیرم.

8. من جاه طلبی زیادی دارم و بسیار بلند پروازم ولی برنامه ای برای تحقق آن ها ندارم.

9. من اغلب در پی یافتن معنای زندگی و پیدا کردن هویت خود هستم.

10. من بسیاری از اوقات چیزهایی را جستجو می کنم که بسیار ایده آل و آرمانی هستند.

***

پس از اتمام تست:

نمره ای که به هر سوال دادید را با هم جمع بزنید. این عدد نشان دهنده میزان انرژی جوینده در شماست.

***

تحلیل تست :

پنج شنبه یک تحلیل اولیه از این تست روی وبلاگ می گذارم.

این تست را می توانید به اعضاء خانواده، دوستان و همکاران خود توصیه کنید تا تحلیلی دقیق از این انرژی خود را بیابند.

متنی کامل درباره این انرژی در حال آماده شدن است. چنانچه ایمیلی -با موضوع ایمیل تست  انرژی جوینده -برای آدرس ایمیلم info@BonyadOnline.ir بفرستید، این متن در روز شنبه برایتان ارسال می شود.

این تحلیل، ابزاری است که تحلیل توسط خودتان را سرعت می بخشد.

***

پ.ن: به روز رسانی ها؛

انواع مردان را بشناسید!

موش کوچولو؛ تصمیم بزرگ!

سوالات سایه