بدینوسیله از کلیه دوستانی که به نحوی از انحاء با حضور خود در غرفه بنیاد فرهنگ زندگی در نمایشگاه بین المللی کتاب مایه دلگرمی ما در این حرکت فرهنگی شدند مراتب سپاس خود را تقدیم شان می داریم . امید داریم سال آینده با برنامه ریزی دقیق و با محصولاتی درخور شان مخاطبان مجموعه در نمایشگاه بیست و پنجم حضور یابیم.

از آنجایی که کتاب ها "تنها راه پایداری زندگی زناشویی"، "برنده باشیم" و "زندگی برازنده من" مراحل چاپ دوم خود را طی می کنند . ممنون خواهم شد نقدها ، نظرات و دیدگاههای خود را برای بهتر شدن کیفیت کتاب ها به بنیاد فرهنگ زندگی منتقل نمایید .