دعوت نامه برای تازه کردن دیدارها به یادآوردن روزهای خوش خود شناسی

و برای کشف فرصت های موقعیت بزرگ زندگی

سلام

چند روزی است که همکار ارجمندم سر کار خانم محبوبی از من می خواهند که چند خطی در باره دوره عمیق سازی با بیداری قهرمان درون بنویسم بنابراین در کتاب های تمرینی که توسط خانم آدسون و سایرین نوشته شده و تازه هم توسط بنیاد ترجمه شده می گردم تا شاید به کمک آن ها متنی برایتان بنویسم اما هرچی می گردم می بینم آن ها یک سلسله تمرین‌های عالی، مفرح و فوق العاده کمک کننده هستند که می توانند در مکاشفات درونی (محیط های درست در زندگی برای ما کجاست، کدام آدم ها برای ارتباط  مناسب هستند ، مقصد درستی که باید آن را دنبال کنیم و چرا چنین مشکلاتی در زندگی ما پیدا شده است و بر طرف نمی شود و تکرار می شود و ...)نقشی عمیق و تاثیر گذار داشته باشند ا

 در این چند سالی که در بنیاد مشغول به تدریس هستم همیشه دو دغدغه در مخاطبانم جدی بوده که یکی مسئله پرسش و پاسخ و دیگری کاربردی کردن این اطلاعات در زندگی افراد بوده است و یک دغدغه هم برای خودم باقی مانده بود و آن هم تبادل عمیق تر و جدی تر و فراگیر در باره موضوعات مطرح شده در کلاس ها بود.

چون محتوای روانکاوی یونگ فوق العاده تازه و وسیع است و در اکثر کلاس های آموزشی زمان برای توضیح مفاهیم کم بوده و عموماً کلاس تا دیر وقت طول می کشید، اما دانشجویان همچنان در درک  برخی مفاهیم ابهام داشتند و برای به کارگیری اطلاعات در تحلیل گری خود دچار سردرگمی بودند به همین خاطر در خواست وقت مشاوره می کردند اما این کار نیز به علت کمبود زمان های من و تعداد کثیر دانشجویان مقدور نمی شد و از طرفی دیگر این موضوع با خود تحلیل گری هم در تضاد قرار می گرفت پس از بررسی تمامی این موارد و مطالعه تجارب مراکز خودشناسی یونگ در دنیا به شیوه های جدیدی از برپایی  کارگاه ها دست یافته ام که پاسخگویی عالی به  نیاز های تازه دانشجویان داشته باشم ،بنابر این ریسک این کار را پذیرفتم .

ادامه مطلب ...