بیشتر ما وقتی حرف از قهرمان می‌شود، یاد جنگجو می‌افتیم. جنگجو از محیطی که او را محدود کرده، فرار می‌کند. قهرمانی که درون هر یک از ماست، از ما می‌خواهد شجاع و قوی باشیم و شخصیت محکمی داشته باشیم. بتوانیم برای خود هدف‌هایی در نظر بگیریم و به این هدف‌ها وفادار بمانیم. قدرت این را داشته باشیم که در صورت لزوم برای خودمان یا دیگران بجنگیم. جنگجو از ما می‌خواهد در قبال شخصیت محکم و قوی خود احساس مسئولیت کنیم.

١.  آیا جذب کارهای پرانرژی می شوید ؟

٢. آیا عاشق کارهایی با ریسک بالا هستید ؟

٣. آیا اغلب عمل می کنید و بعد می اندیشید؟

۴. آیا حاضرید از دوستان خود دفاع کنید و سپر بلای سایرین شوید؟

فردا در برنامه صبحگاهی سلام تهران از شبکه تهران از ساعت ٨:۴۵ الی ٩:٣٠ حضور خواهم داشت.

موضوع بحث انرژی جنگجو می باشد.

***

دوستانی که دسترسی مستقیم به این شبکه را ندارند یا در شهرستان ها هستند، می توانند روی  پخش آنلاین در سایت شبکه 5 کلیک کنند و برنامه را ببینند و یا بعد از ٣ روز در آرشیو برنامه ها برنامه را مشاهده نمایند.

***

با تشکر از حوصله ای که به خرج می دهید، به زودی پاسخ کامنت ها را خواهم داد.