در کلاس عمیق سازی و سایه ها گفتگویی با یکی از دانشجویانم داشتم در خصوص عشق و قدرت و ترس های ما در این رابطه. این گفتگو بسیار عمیق و جذاب پیش رفت و به همین دلیل آن را در بخش رادیو بنیاد در سایت بنیاد فرهنگ زندگی به اشتراک گذاشتم.

شنیدن این گفتگو را به هر دوستی که این مطلب را می خواند، توصیه می کنم.

پ.ن:

راز آرامش و فراغت از اضطراب (کهن الگوی هستیا)

قدردان باش! (کهن الگوی دیمیتر)

سوالات سایه