ضمن تشکر از لطف همه دوستان، عزیزانی که مایل به تداوم ارتباط و دریافت خبرنامه ها، اطلاع از آخرین محصولات ارائه شده نظیر پکیج های صوتی و تصویری، کتب منتشره و کسب اطلاع از آخرین دوره ها، کارگاه ها و سمینارها هستند، نام خود را در بخش هدیه ویژه وارد نمایند.

***

هدایای یتیم برای ما؛

یتیم برای نجات دادن خود با ناگواری های زندگی زندگی مستقیماً روبرو درگیر می شود. او از این جهت با معصوم تفاوت دارد و به او تعادل می دهد.

یتیم، حقایق منفی زندگی را می بیند و می شناسد و نیازی به پنهان یا انکار آن ها احساس نمی کند. از یک سو آگاهی لازم برای پیشگیری از سختی ها را دارد و از طرف دیگر مهارت هایش توانایی رودررویی با معضل های زندگی را به او می دهد. یتیمی که شجاعت دیدن و پذیرفتن ترس های اصلی خود را پیدا می کند، می تواند شریک و همراه معتبری باشد..

آسیب های یتیم برای ما؛

یتیم باید مواظب تقدیر گرایی، بدگمانی و هراس خود از اعتماد مجدد به دیگران به خاطر شکست ها و ناامیدی هایی که در دوران کودکی شاهد آن ها بوده است، باشد.

بیشتر شدن سختی های زندگی اغلب باعث می شود که یتیم اعتماد کمتری نسبت به اطرافیان خود داشته باشد و کمک خود مورد نیاز خود را از آن ها درخواست نکند. اغلب جبهه گرفته و از قلمروی خود دفاع می نماید. فکر او این است که دیگران باید موضعش را بپذیرند و هر طوری که هست با آن کنار بیایند. رفتار خشن و آسیب رساننده خود را نسبت به دیگران با جملاتی چون "همه این کار را می کنند."، "حقش بود." "تقصیر او بود." و یا به این بهانه که در کودکی ستم دیده است، توجیه می کند.

***

فردا در برنامه صبحگاهی سلام تهران، از ساعت ٨:۴۵ الی ٩:٣٠ به اجرای برنامه خواهم پرداخت. اگر کسی را می شناسید که موفق نشدن در زندگی اش را به علت مشکلات قبلی اش می داند و احساس تلخی به زندگی دارد، به وی پیشنهاد کنید برنامه فردا را ببیند.

***

دوستانی که دسترسی مستقیم به این شبکه را ندارند یا در شهرستان ها هستند، می توانند روی  پخش آنلاین در سایت شبکه 5 کلیک کنند و برنامه را ببینند و یا بعد از ٣ روز در آرشیو برنامه ها برنامه را مشاهده نمایند.