ضمن تشکر از لطف همه دوستان، عزیزانی که مایل به تداوم ارتباط و دریافت خبرنامه ها، اطلاع از آخرین محصولات ارائه شده نظیر پکیج های صوتی و تصویری، کتب منتشره و کسب اطلاع از آخرین دوره ها، کارگاه ها و سمینارها هستند، نام خود را در بخش هدیه ویژه وارد نمایند.

 

***

از آن جایی که برای نهایت قدرت تفکر نمی توان حدی در نظر گرفت، بنابراین هر چقدر هم ما بهره گیری مناسبی از تفکرمان داشته باشیم، در مقابل حداکثر توانایی تفکر نزدیک به صفر خواهد بود.

یک احتمال هم وجود دارد و آن هم این است که هرچقدر به خودمان نمره بالاتری داده باشیم، احتمالاً دچار نوعی خودشیفتگی و ناشنوایی شده ایم.