زوج‌های متاهل عاقل به ندرت می‌توانند در ازدواج احساس شادی و خوشبختی کنند. یعنی بر خلاف آنچه که روانشناسان می‌خواهند به آن‌ها بقبولانند تصوی ازدواج توام با خوشبختی باعث آسیب بسیاری می‌شود .

ازدواج‌هایی که از بیرون بد به نظر می‌رسند اغلب محکم  و ماندنی‌اند و در عمل تا مرگ یکی از زوج‌ها ادامه می‌یابند.

هریک از زوجین باید عادات و خصوصیات غریب دیگری را تحمل کند و بپذیرد.

بسیاری از زوج‌هایی که از دید ناظر بیرونی ازدواج خوبی دارند عملا یکدیگر را فلج می‌کنند

به رغم سیر صعودی نرخ طلاق ،بیشتر مردم طلاق را شکست می‌دانند

ازدواج برای دست‌یابی به خوشبختی خودفریبی بزرگی است

این‌ها گوشه‌هایی از کتاب تنها راه پایداری زندگی زناشویی است که توسط بنیاد فرهنگ زندگی منتشر شده است . نظر و تحلیل شما در رابطه با این جملات چیست