ضمن تشکر از لطف همه دوستان، عزیزانی که مایل به تداوم ارتباط و دریافت خبرنامه ها، اطلاع از آخرین محصولات ارائه شده نظیر پکیج های صوتی و تصویری، کتب منتشره و کسب اطلاع از آخرین دوره ها، کارگاه ها و سمینارها هستند، نام خود را در بخش هدیه ویژه وارد نمایند.

***

این سه شنبه در برنامه صبحگاهی سلام تهران، درباره انرژی معصوم، ویژگی ها، تجاربی که به زندگی ما اضافه می کند، خطراتی که فقدان آن یا وجود حالت منفی آن تولید می کند، از ساعت ٩ تا ٩:٣٠ گفتگو خواهم داشت.

عزیزانی که این مبحث هنوز برایشان تکمیل نیست، حتماً این برنامه را ببینند.

***

دوستانی که در شهرستان ها هستند و دسترسی به این شبکه را ندارند، می توانند از طریق سایت شبکه تهران، برنامه را به صورت پخش زنده مشاهده نمایند.