دوستان عزیز؛

مطلب جهت تحلیل بهتر تست معصوم، یتیم و جنگجو برایتان ارسال گردید.

این متن شامل داستان اسطوره ای، ویژگی های انرژی، تصویرها، هدایا، در اجتماع، در طبیعت، در معنویت، در مدیریت، شکل تکامل یافته این انرژی، چالش ها، شیوه مقابله با مشکلات، در نگاه مردم، آنچه توجه این انرژی را به خود جلب می کند، می خواهید اینگونه دیده شوید، راه هایی برای رشد و تعدیل این انرژی می باشد.

پ.ن:

سوالات سایه (از وبلاگ عمیق سازی و سایه ها)

گرانبهاترین دارایی (از سایت بنیاد)