دوستان عزیز؛

از آنجایی که هنوز کسانی هستند که ایمیل می فرستند، نتیجه تست را ساعت ١٨ امروز اعلام می کنم.