دوستان عزیز؛

با تشکر از طرح هایی که فرستادید، چون تحلیل های هر شش طرح شبیه هم است و تحلیل اولی کار شما را در مابقی طرح ها مخدوش می کند، به پیشنهاد یکی از دوستان، همه مراحل را یکجا می گویم و یکشنبه آینده تحلیل آن را می نویسم.

می رویم سراغ بخش بعدی تست. همین الان دست به کار شوید:

دو تا خط عمودی بکشید و آن را تزئین کنید.

 

دو تا خط افقی بکشید و آن را تزئین کنید.

 

 

یک دایره کوچک بکشید و طراحی کنید.

 

 

 

یک دایره بزرگ بکشید و طراحی کنید.

 

 

 

 

 

یک ضربدر بکشید و آن را طراحی کنید.

 

 

بعد از مراحل طراحی برای آن چه که کشیدید اسم بگذارید و احساستان به آن را بنویسید. یکشنبه آینده طرح های ارسالی تان را روی وبلاگ می گذارم و تحلیل نقاشی ها را می نویسم.

پی نوشت:

این مطلب را از وبلاگ سایه مطالعه کنید. (من ستودنی ام... تو هم!)