ضمن تشکر از لطف همه دوستان، عزیزانی که مایل به تداوم ارتباط و دریافت خبرنامه ها، اطلاع از آخرین محصولات ارائه شده نظیر پکیج های صوتی و تصویری، کتب منتشره و کسب اطلاع از آخرین دوره ها، کارگاه ها و سمینارها هستند، نام خود را در بخش هدیه ویژه وارد نمایند.

اگر ایده  هدف را بپذیرید، ناگهان متوجه می شوید که نیازی در حال پیدا شدن است که حرکت تان بدهد. هدف اغلب به شکل ها و قالب های غیر منتظره ای ظاهر می شود. اغلب به صورت ندایی آرام و به سختی از ورای یک زندگی از ورای یک زندگی پر سر و صدا به گوش می رسد .

در این دنیا چیزهایی هست که ما نمی بینیم، چون انتظارشان را نداریم یا شاید فکر نمی کنیم بتوانیم با آن ها تفاوتی ایجاد کنیم. در واقع دنیای که ما می بینیم تبدیل به دنیایی می شود که انتظارش را داریم.

یک نقاشی یکسان را به دو نفر نشان دهید، هر کدام یک تصویر متفاوت می بیند. هر یک از ما به چیزی می رسد که انتظارش را دارد. سال پیش در یک دهکده کوچک ماسایی در تانزانیا، یکی از کسانی که با ما همسفر بود، چشمش به یک کلبه دورافتاده غم بار افتاد که مخصوص جمع آوری کود بود. یک نفر دیگر متوجه جمعی صمیمی، زیبا و لطیف شد. همان صحنه ایده ای برای نوشتن کتابی شد. یک شخص دیگر که نگاهش به جاده بود، اصلاً چیزی ندید.

 

دنیا خودش را به هر یک از ما همان طور که می خواهیم نشان می دهد. هیچ جامعه یا منطقه ای نیست که برای ساکنان خود فرصت های گوناگونی از هدف پیش نیاورد. هدف از زمانی آغاز می شود که بفهمید آن چیست که مورد نیاز است و آن را برای چه می خواهید.

درست در این زمان است که می توانید همان جا که هستید، پدید آورید.

منبع : کتاب برنده باشیم.