یکی از باورهای غلط ترس از شکست است. انسان چون می ترسد بعد از هدف گذاری نتیجه لازم را نگیرد و با شکست روبرو شود، هدفی هم برای خود تعیین نمی کند. او فکر می کند در صورت شکست طرد خواهد شد و روشن است که هیچ کس حاضر نیست به راحتی طرد شود.

در نقطه مقابل، ترس از کسب موفقیت یکی دیگر از باورهای غلطی است که انسان را از هدف گذاری باز می دارد. او حس می کند در موقعیت کنونی اش مطلوب بوده و مورد قبول همه است و اگر در آینده به هدف های تازه ای دست پیدا کند، نمی تواند به خوبی آن ها را مدیریت کند. او احساس می کند که لایق این همه موفقیت نیست، پس علاقه ای هم به هدف گذاری ندارد.

نوعی دیگر از باور نادرست، ترس از واقعی بودن هدف است که موجب می شود هدف گذاری صورت نگیرد و دلیل این نگرش هم از این جا نشات می گیرد که جوان هنوز ایده ها و تصمیماتی که نتیجه تفکر خودش است را باور نکرده و به تصمیماتش اعتماد ندارد. چنین جوانی همیشه به دنبال تایید کننده بیرونی است تا او و افکارش را تایید کند و به او بگوید : "اهدافت صحیح است!"

پی نوشت : وبلاگ مهارت های ثروت آفرینی (زئوس) به روز شد.