از امروز مطالبی را در اختیارتان قرار می‌دهم که بتواند به شما در جهت گذاردن اهداف مناسب برای سال جدید به شما کمک نماید

برخی می پرسند‌ : آیا هدف همان آرمان و آرزوست؟

در پاسخ به این دوستان باید بگویم که در حوزه عمومی بله، اما در حوزه تخصصی خیر.

آرزو همان هدف نیست. هدف همان نشانه ای کاملاً مشخص است که جاده زندگی را مشخص می کند و آرزو ریتم زندگی است. آرمانی است که آهنگ زندگی با آن مشخص می شود. به عنوان مثال شما قصدتان خدمت به مردم است تا بتوانند از فقر نجات پیدا کنند، پس رهایی از فقر ریتم و آهنگ زندگی شماست. حالا هدف تان اینست که سالانه به تعداد مشخصی از افراد فقیر کمک کنید. در واقع آرزو ریتم زندگی را مشخص می کند و به ما مسیر را می نماید، در حالی که اهداف ایستگاه ها را مشخص می کنند.

اهداف مقاطعی از آرمان ها و آرزوها هستند که یک نقطه آغاز دارند و یک نقطه پایان، اما آرزوها فقط نقطه آغاز دارند و برای آن ها نقطه پایانی نمی شناسیم و تا وقتی زنده هستیم به سمت آرزوهایمان در حرکتیم.

حوزه اجتماعی که هر کس در آن زندگی می کند نیز در هدف گذاری نقشی کلیدی دارد که نمی توانیم آن را انکار کنیم. باید دید در زمان هدف گذاری چند درصد دنبال فراهم کردن امکان هستیم و چند درصد دنبال رفع و برداشتن موانع و این برمی گردد به این مسئله که جامعه ما چقدر مدرن است؟ به هر جهت در هدف گذاری اگر توان و امکان لازم را نداشته باشیم، اصولاً هدف گذاری محقق نمی شود.

این دو در ناخودآگاه به هم متصل هستند، اما باید به این نکته توجه کرد که توان و امکان فقط می توانند اهداف اجرایی را محدود کنند، نه اهداف متعالی زندگی را.

همیشه می توان اهداف متعالی و ارزش های انسانی را دنبال کرد، حتی در شرایط سخت، در واقع ؛

ما یک کیمیاگری روحی داریم، یک کیمیاگری مادی
و دامنه کیمیاگری روحی همیشه باز است.