به زودی همکاران من در بنیاد فرهنگ زندگی تستی به منظور سنجش انرژی های زنانه و مردانه شما در سایت قرار خواهند داد که پیشنهاد می کنم، استفاده کنید.

پس از زدن تست متعاقباً  منابعی نیز به شما معرفی خواهند شد که به شما برای رسیدن به درک مناسب تر از خودتان کمک می کند.

 

پ.ن: این قول همان طور که نوشته ام از سمت همکاران من در بنیاد فرهنگ زندگی داده شده است و بنده مسئولیتی در قبال آن ندارم.