این جمعه در برنامه رادیویی گذر هفتم از رادیو سراسری ایران ادامه گفتگو در زمینه طلاق سالم و طلاق ناسالم را خواهم داشت.

 

برنامه بعد از اخبار ساعت ١٩ پخش می شود و از شنوندگان تقاضا دارم مثل همیشه مرا از تحلیل هایشان مستفیض نمایند.